Ylen rahoitusta pitää leikata

EU:n kilpailusääntöjen mukaan verorahoin ylläpidetty yhtiö ei saa häiritä yksityisiä 
yhtiöitä markkinoilla. Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa reilu kilpailu. Lisäksi 
kilpailuoikeus velvoittaa, että veroilla tuotetulle palvelulle tai tavaralle tulee olla
yhteiskunnallisesti merkittävä tarve.

Juridiikan kiemuroita hieman oikoen voi sanoa, että veroilla saa tuottaa sellaista, mitä 
yleinen etu vaatii, mutta mitä ei markkinoilla muuten synny. Tämä on syy sille, että 
Yleltä ollaan kieltämässä artikkelit, joihin ei liity liikkuvaa kuvaa tai ääntä – niitä 
syntyy ilman Yleäkin.
 Herää kysymys: miksi Yle sitten saa tehdä radio- ja tv-ohjelmia? Niitäkin syntyy
 markkinoilla.

Radio- ja tv-ohjelmilla on poikkeuslupa silloin, kun ne täyttävät ns. yleishyödyllisen
 palvelun edellytykset. Muita yleishyödyllisiä palveluita ovat esimerkiksi 
terveydenhuolto ja julkinen liikenne.

Ohjelmakartta paljastaa, että veroilla on hankittu kaikenlaista Sohvaperunoista
Tanskalaiseen maajussiin ja Tik Tok -videoarvosteluista Pillupäiväkirjoihin.

Mikä hyvänsä tv- tai radio-ohjelma ei ole yleishyödyllistä. Käytännössä kuitenkin on 
mahdotonta arvioida erikseen jokaisen radio- tai tv-ohjelman yleishyödyllisyyttä,
 joten tosiasiallisesti Yleltä voi tulla mitä tahansa. Siksi Yle voi
 halutessaan häiritä markkinoita kenenkään siihen puuttumatta.

Vaikka markkinoiden häirintä on mahdollista, se ei ole järkevää. Häirintä
 haittaa elinkeinotoimintaa, innovaatioiden syntymistä ja taloutta. Ei myöskään ole
 reilua, että yksi toimii veroilla, kun muut kilpailevat aidosti.

On kaksi syytä sille, että Yleltä tulee sitä sun tätä. Ensimmäinen on Yleisradio-laki, 
joka säätelee, mitä Ylen pitää lähettää. Laki on niin löperö, että se sallii melkein mitä
tahansa.

Ylen pitäisi ilman muuta toimia niin, että se ei häiritsisi markkinoita.
 Käytännössä se edellyttäisi, että Yle noudattaisi kilpailuoikeuden sääntöjä eli tuottaisi
 vain epäkaupallisia ohjelmia, joille on merkittävä yhteiskunnallinen tarve. Nyt ollaan
kaukana siitä.

Ohjelmakartta paljastaa, että veroilla on hankittu kaikenlaista Sohvaperunoista
Tanskalaiseen maajussiin ja Tik Tok -videoarvosteluista Pillupäiväkirjoihin.

On kaksi syytä sille, että Yleltä tulee sitä sun tätä. Ensimmäinen on Yleisradio-laki, 
joka säätelee, mitä Ylen pitää lähettää. Laki on niin löperö, että se sallii melkein mitä
tahansa.

Toinen syy on, että Ylellä on liikaa rahaa. Jos ylimääräistä rahaa ei olisi, voi olla, että
 jyvät erottuisivat akanoista ilman Yle-lain tiukennustakin. Se ei kuitenkaan ole
 varmaa. On myös mahdollista, että jos rahaa olisi vähemmän, Yleltä tulisi edelleen
 sitä sun tätä, mutta mahdollisimman halvalla.

Oikea tapa ohjata Ylen sisällöt sellaisiksi, että ne täyttävät vaatimuksen
epäkaupallisuudesta ja yhteiskunnallisesta merkittävyydestä, on sekä tiukentaa Yle-
lakia että pienentää rahoitusta.
Yleensä kun Ylen rahoitukseen ehdottaa leikkauksia, alkaa perinteisten
vastaväitteiden rummutus.

Yle lisää moniäänisyyttä!

Tämä on totta vain, jos Yle tuottaa sisältöjä, joita ei muuten olisi saatavilla. Jos Yleltä 
tulee ohjelmia, joita olisi tarjolla muutenkin, Yle ei lisää moniäänisyyttä, vaan syö
 markkinaosuuksia. Se on markkinoiden häiritsemistä, mistä nimenomaan haluamme
 eroon.

Yle takaa laadun!

Laadun tae eivät ole verot vaan tekijät. Jos valtion mediayhtiötä ei olisi, samat
lahjakkaat tekijät olisivat töissä jossain muualla.

Ylellä on tärkeä rooli kotimaisen kulttuurin tuottamisessa!

Ei tarvitse olla. Mikäli aikomuksena on tuottaa kulttuuria, jolla ylipäänsä on yleisöä,
se syntyisi kaupallisen intressin takia ilman Yleäkin. Ylen tehtäväksi jäisi siis jälleen
 kerran tuottaa sisältöä, jolle ei ole riittävästi kysyntää.
 Se lienee hyväksyttävissä.
 Tähän kategoriaan on kuitenkin hankala mahduttaa esimerkiksi Areenan kymmeniä
 kansainvälisiä Netflix-sarjoja.

Sananvapaus vähenee, jos Yle pienenee!

Ei vähene. Sananvapauden laajuutta ei mitata mediayhtiöiden koolla tai lukumäärällä
vaan ilmaisua rajoittavilla lainsäätäjän toimilla. Sananvapautta kaventavat joko
 ennakkosensuuri tai lait.

Joskus väitettä perustellaan sillä, että sananvapauteen ei kuulu ainoastaan oikeus
 sanoa vaan myös oikeus vastaanottaa tietoa. Argumentissa ei oikein ole järkeä, koska 
vaikka Yle katoaisi kokonaan, kansalaisilla olisi edelleen sama oikeus vastaanottaa
 tietoa.

Vastustatko sinä Pikku Kakkosta, senkin kylmäsydäminen julmuri?!

En vastusta. Vastustan sitä, että kuluttajat eivät voi omilla valinnoillaan vaikuttaa
siihen, millaiseksi tarjonta muodostuu. Kun rahoitus tulee veroista, menetetään
markkinamekanismin valikoimaa ohjaava vaikutus.
 Itse Pikku Kakkosta voi verrata leluihin. Lapsista näyttäisi kasvavan pääsääntöisesti
 kunnon kansalaisia, vaikka nukkeja ja pikkuautoja ei valmistakaan Valtion Lelu.

Kuka sitten tekisi viittomakieliset uutiset tai MOT:n?!

Ei kukaan. Siksi juuri se – ja vain se – olisi Ylen tehtävä. Ne ovat epäkaupallista,
yhteiskunnallisesti merkittävää sisältöä, jota tuskin ilman Yleä syntyisi.

Valtiorahoitteisen mediayhtiön taustalla on jatkuva paradoksi: olisi markkinahäiriön 
välttämiseksi tehtävä vain sellaista, mille ei ole kunnolla kysyntää, mutta sitten herää
 kysymys, mihin tarvitaan sellaista, mille ei ole kysyntää.

Sananvapauden laajuutta ei mitata mediayhtiöiden koolla tai lukumäärällä
vaan ilmaisua rajoittavilla lainsäätäjän toimilla.

Joskus kuulee väitteen, että Yle ei syö kaupallisten toimijoiden osuuksia vaan tukee kaupallisia toimijoita. Ihanko totta? Kaupalliset toimijat varmaankin sitten syöksyivät konkurssiin, ellei niitä olisi tukemassa valtion rahoilla toimiva mediayhtiö. Väite on suoraan sanoen älytön.

Toisin kuin voisi äkkiseltään luulla, markkinoiden häirintä ei koske pelkästään
viihdettä. Valtio on rakentanut verorahoilla myös niin valtavan uutiskoneiston, että joutuu sen rinnalla
 tukemaan myös kaupallista toimintaa: MTV Uutiset sai valtiontukea vuonna 2019 
noin 1,5 miljoonaa. Samana vuonna Yle käytti uutis- ja ajankohtaissisältöihin yli 
sata kertaa enemmän rahaa: 118,6 miljoonaa.

Ohjelman yleishyödyllisyys ei tarkoita, että ohjelma ei 
häiritse markkinoita. Yleishyödyllisyys tarkoittaa ainoastaan sitä, että markkinoiden 
häirintä on poikkeusluvan takia sallittu. Lisäksi on perusteltua kysyä, onko mikään mediatuote nykyisessä nettimaailmassa todella yleishyödyllinen
 palvelu. Kaikkea on saatavilla joka tapauksessa.

Niin tai näin, on selvää, että Yle on tällaisenaan aivan liian massiivinen ja häiritsee
yksityistä toimintaa. Mikä täsmälleen on oikea Ylen koko, on vaikea kysymys.
Intuitiolla sanoisin, että puolet pois ei ole liioittelua.