Meta-analyysi: “Rajoituksilla ei juurikaan vaikutusta koronakuolleisuuteen”

02.02.2022

Johns Hopkinsin yliopiston tutkijoiden tällä viikolla julkaisemassa uudessa meta-analyysissa todetaan, että eri sulkutoimilla USA:ssa ja Euroopassa ei ole ollut juurikaan vaikutusta COVID-19-kuolleisuuteen. Sen sijaan ne aiheuttivat valtavia taloudellisia ja sosiaalisia tappioita, tutkijat sanovat.

Analyysin mukaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa tehdyt rajoitukset vähensivät COVID-19-kuolleisuutta keskimäärin 0,2%. Myös tilapäisten suojien todettiin olleen tehottomia. Ne vähensivät kuolleisuutta keskimäärin 2,9 %.

”Emme löytäneet näyttöä sen tueksi, että täyssuluilla, koulujen sulkemisilla tai kokoontumisten rajoittamisilla olisi ollut juurikaan vaikutusta kuolleisuuteen.”

Meta-analyysissa oli mukana 24 koronan alkuvaiheessa tehtyä tutkimusta ja sen julkaisivat Johns Hopkins Institute for Applied Economics, Global Health sekä Study of Business Enterprise -organisaatio.

Tutkijat toteavat: ”Emme löytäneet näyttöä sen tueksi, että täyssuluilla, koulujen sulkemisilla tai kokoontumisten rajoittamisilla olisi ollut juurikaan vaikutusta kuolleisuuteen.”

Tutkijoiden mukaan rajoituksilla on sen sijaan ollut haitallisia vaikutuksia.

“Ne ovat vähentäneet taloudellista toimeliaisuutta, lisänneet työttömyyttä, vähentäneet koulunkäyntiä, aiheuttaneet poliittisia levottomuuksia, edistäneet perheväkivaltaa ja heikentäneet liberaalia demokratiaa”. 

Ainoa rajoitus, jolla on saattanut olla vaikutusta COVID-kuolemien vähentämisessä, on ollut baarien ja ravintoloiden sulkeminen. Siitäkin kuitenkin tarvittaisiin lisää tutkimusta, tutkijat sanoivat.

Lähde: Blaze Media