Gender-ideologia osoittautuu uudessa dokumentissa pelkäksi sanahelinäksi

The Daily Wire julkaisi 1.6. Matt Walshin dokumentin What Is a Woman? Dokumentissa YouTube-persoona Matt Walsh haastattelee “gender-ideologian asiantuntijoita” ja esittää heille simppeleitä sukupuoleen liittyviä kysymyksiä.

Walsh on kristitty konservatiivi ja muun muassa abortin vastustaja, mutta sillä ei ole itse asian kannalta merkitystä. Walshin kysymykset ovat relevantteja – ainoastaan niihin vastaaminen saa aikaan kiusallista kiemurtelua.

MITÄ NAINEN TARKOITTAA?

Biologiassa yksilön sukupuolen määrää se, millaisia sukusoluja tämä tuottaa. Koska sukusoluja on kahdenlaisia, isoja ja pieniä, myös sukupuolia on kaksi. Määritelmä on yleispätevä ja kattaa kaikki nisäkkäät.

Gender-ideologiassa halutaan eroon biologisesta sukupuolen määritelmästä ja tarjotaan tilalle jotain muuta määritelmää. Niinpä jos nainen ei gender-ideologiassa tarkoita ihmistä, joka tuottaa suuria sukusoluja, mitä se sitten tarkoittaa? Siksi Walsh kysyy: What is a woman?

Yhden asiantuntijahaastateltavan mukaan nainen on ihminen, joka tuntee olevansa nainen. ”Selvä, mutta mitä se tarkoittaa, että tuntee olevansa nainen? Mitä hän silloin tuntee olevansa?” jatkaa Walsh.

Asiantuntija toistaa, että nainen on ihminen, joka tuntee olevansa nainen. Toisin sanoen asiantuntija ei osaa selittää, mitä nainen tarkoitaa. Ellei käsitettä määrittele, se ei tarkoita mitään.

Gender-ideologit ajautuvat ongelmiin ja absurdeihin lopputulemiin, koska he yrittävät sanahelinällä muuttaa empiiristä todellisuutta.

Tämä on helppo ymmärtää jonkin muun esimerkin avulla. Oletetaan, että joku sanoisi olevansa aurinko. Väite tarkoittaa jotain, koska käsitteellä aurinko on määritelmä. Aurinko on tähti, jota Maa kiertää. Väite vain sattuu olemaan väärä, koska ihminen ei ole tähti, jota Maa kiertää. Vastaavasti jos joku väittäisi olevansa nainen, biologisen määritelmän mukaan hän väittäisi silloin olevansa yksilö, joka tuottaa suuria sukusoluja.

Gender-ideologiassa sukupuolen piti kuitenkin olla jotain muuta kuin sukusoluja. Kun mitään uutta määritelmää ei anneta, lopulta “nainen” on vain kasa kirjaimia. Kirjaimet voitaisiin korvata millä tahansa muilla kirjaimilla, eikä mikään muuttuisi. Ihminen voisi aivan yhtä hyvin sanoa olevansa XFW. Kun sitten kysyisi, mitä tarkoittaa olla XFW, vastaus olisi, että se tarkoittaa, että tuntee olevansa XFW.

Käsitteen “sukupuoli” voisi toki aivan hyvin määritellä jollakin muulla tavalla kuin biologisesti, mutta osoittautuu, että gender-ideologiassa naista ei määritellä mitenkään. Lisäksi jos sukupuoli-käsitteen todella määrittelisi uudelleen, seuraisi kysymys: mitä sitten ovat koiras (pienet sukusolut) ja naaras (iso sukusolut), kun eivät kerran sukupuolia? Näihin kysymyksiin ei tule vastauksia.

Sukupuolikokemus voi muuttua, mutta sukupuoli ei voi muuttua.

Sukupuolella voisi toki olla myös useita määritelmiä. Biologisen lisäksi voisi olla jokin muu tai joitain muita. Siitä kuitenkin seuraisi, että ihminen voisi olla sukupuoleltaan sekä mies (biologian määritelmä) että nainen (se jokin muu määritelmä).

Edelleen gender-ideologian keskeinen väite on, että sukupuoli ei ole kaksijakoinen. Sukupuolia väitetään olevan olemassa useita. Kukaan ei kuitenkaan koskaan kerro, mitä muut sukupuolet naisen ja miehen lisäksi ovat ja millä perusteella.

TODELLISUUS TAISTELEE GENDER-IDEOLOGIAA VASTAAN

Gender-ideologit ajautuvat ongelmiin ja absurdeihin lopputulemiin, koska he yrittävät sanahelinällä muuttaa todellisuutta. Biologisen sukupuolen määritelmän romuttaminen osoittautuu mahdottomaksi, sillä määritelmä on yleispätevä ja vastaa havaintoja.

Jokainen on koiras, naaras tai sitten hyvin harvoin biologisesti kokonaan sukupuoleton. Sukupuolettomuus – eli että ei tuota tai ole anatomista valmiutta tuottaa mitään sukusoluja – ei ole sukupuolikategoria. Se on nimensä mukaisesti sukupuolettomuutta.

Se, mitä gender-ideologiassa kutsutaan sukupuoleksi, on todellisuudessa sukupuolikokemus. Kun käsitteeksi valitaan ilmiötä oikeasti kuvaava sana, kokonaisuus muuttuu järkeväksi.

Jokainen on sukupuoleltaan koiras tai naaras tai hyvin harvoin sukupuoleton. Lisäksi ihmisellä on sukupuolikokemus, joka lähes aina on yhtäpitävä sukupuolen kanssa. Ei silti ihan aina, vaan joskus kokemus on ristiriidassa sukupuolen kanssa. Sukupuolikokemus ei kuitenkaan vaikuta yksilön sukupuoleen mitenkään.

Sukupuolikokemus voi muuttua, mutta sukupuoli ei voi muuttua. Kukaan, joka tuottaa isoja sukusoluja, ei voi muuttua tuottamaan pieniä sukusoluja tai päinvastoin. Vain ulkonäköä ja anatomiaa voi muuttaa vastaamaan sukupuolikokemusta.