Lukemista

Puopolon kolumni 29.12.2021

Sukupuolentutkimus on roskaa

Toimittajan tehtävä on välittää tietoa, mutta toimittajan tehtävä ei ole toistaa mitä tahansa uskonkappaletta vain siksi, että käyntikortissä lukee dosentti.